broken thinker

Ingezonden brieven

NRC, 27 januari 2007

S. van der Geest / V. Icke

Laat `De Denker` in deze beschadigde vorm staan 1
Singer Museum Laren meldt in een verklaring over de roof en onttakeling van zijn beroemdste en meest gekoesterde beeld: ”De respectloze wijze waarop de dieven het beeld hebben toegetakeld en onteerd, maakt duidelijk dat Singer Laren te maken heeft met een daad van barbaars vandalisme door criminelen, die onverschillig staan ten opzichte van de waarde van een kunstwerk. De brute behandeling die het unieke historisch bronzen beeld ten deel viel, vanuit de kennelijke interesse in niets anders dan het materiaal, tekent de stompzinnigheid van de daad. [...] De komende periode wordt gebruikt om advies in te winnen over wat ons te doen staat. Singer Laren zal Rodin-experts en bronsrestauratoren raadplegen uit binnen- en buitenland, om een oordeel te vormen over wat mogelijk en wenselijk is.”

Mijn advies luidt: laat De Denker in deze beschadigde vorm voor altijd in uw collectie staan. Niets kan op indringender wijze de waarde en schoonheid van kunst verbeelden dan deze peinzende man met zijn afgezaagde rechterbeen, zijn diagonaal gekliefde gezicht en zijn half gelichte schedel. Onbedoeld hebben deze koperdieven een monument van blijvende betekenis geschapen. Laat dit niet gladstrijken door geraffineerde koperpoetsers. Laat de waanzin en stompzinnigheid zien!
S. van der Geest Oud Ade 27 januari 2007
.

Laat `De Denker` in deze beschadigde vorm staan 2
Rodins doorgezaagde Denker is een schitterend monument, en ik raad de directie van het Singer Museum met klem aan het zo te laten: een nieuw kunstwerk, dat de triomf van de barbarij minstens even scherp neerzet als Zadkines sculptuur de verwoesting van Rotterdam verbeeldt.
Een monument voor de onnozelen die de musea tot handel reduceren, voor de sufferds die onze scholen uithollen, voor de lomperiken die de omroepen verzieken, voor de verblinden die de wetenschap ketenen aan nut-nut-nut, voor de fanatieken die, in navolging van Luther, de rede willen uitbannen ten gunste van het geloof, en ten slotte voor de ploerten die, geheel in stijl met de commercialisering van alle cultuur, een tijdloos kunstwerk vernietigen voor een paar kwartjes koper.
Ware Rodin een eigentijds kunstenaar geweest, dan had hij zijn aanklacht geen feller vorm kunnen geven: een slijptol door de hersenen.
Vincent Icke 27 januari 2007
.